Thursday, November 07, 2019
De wakkere Caitlin Johnstone, dichter / columnist brengt actualiteit in tele-perspectief als een opwekkend medicijn voor tijdgenoten. Eenen waarheidserum om te delen en te vermeerderen. B benieuwd of het smaakt!
Dank Michiel voor dit bericht....nogal omvangrijk....kun je me misschien vertellen waarom je denkt dat ook ik deze Caitlin een interessante vrouw moet vinden en moet lezen....ben bijvoorbeeld nu even helemaal ondergedompeld in Judas van Astrid Holleeder...
groet, WW


Cailtin Johnstone is als essayist een van de meest toegankelijke dissidenten, denk ik, van nu.
Dat is één reden.

Dissidenten worden nog weinig gehoord maar zijn inmiddels onmisbaar voor een enigszins coherent wereldbeeld, zij prikkelen one waarneming en analyse met nieuw materiaal en gereedschap. Zij laat de hersens knarsen. Haar zienswijze valt wellicht buiten het 'geaccepteerde scala' aan onderwerpen en invalshoeken dat steeds smaller wordt en e-motiverender en keuriger, vooral in de media maar ook in educatie en verpozing.
Het meer verheffende inzicht blijft stelselmatig buiten publieke waarneming en debat. De maatschappelijke onwetendheid lijkt toe te nemen ten opzichte van de adequate kennis die beschikbaar is - een onveilig gevoel. Liefst ben ik onder verstandige mensen.
Dat is de tweede reden. 
 
Tot zover, het korte antwoord.
 


Caitlin Johnstone's werk is een herbezinning op onze tijd. Zij is één van groeiende groep commentators die onderzoeken en niet onder een bepaalde politieke signatuur vallen en niet media-fahig worden geacht. Gangbare illusies in een verkokerd systeem vallen bij hen door de mand 

Het gaat mij om het genieten van het begrijpen, zoals een klimmer een bergwand bestijgt. Het  communiceren van inzichten. Caitlin bevrijdt ons van platgetreden oordelen en lukraak gestapelde aannames, met verassend nuchtere vergelijkingen. Ontdaan van common myth belicht zij actuele kwesties met coherente vergelijkingen. Zij heeft een inclusief wereldbeeld opleveren tav geest en cultuur, iets dat miz emancipeert, humaniseert en verbindt.

Klassieke kennis over media, macht en propaganda blijken actueel wanneeer Johnstone een bewustzijnsindustrie blootlegt en je bevrijd van de drijvende krachten ervan die een kaleidoscopisch verkokerd wereldbeeld produceren. Door opsommen van simpele feiten geeft zij aan waar de schoen wringt, waar het verstand verstek liet gaaan, het debat verkokerd of hoe een half blinde cultuur naar de afgrond waggelt. Zij pareert group-think, kromme logica, hypocrisie, hype, kokervisie, begoocheling, desorientatie etc in telkens directere termen.

Zoals bij kennismaken met kunst pas een tweede en derde werk de lading onthult, klopt elk punt op deze lijst afzonderlijk, maar piept en knarst in samenhang, tot het schreeuwt om onderzoek.
 
Zo kan ook Holleeders boek van voetnoten worden voorzien - Obsessieve knul, tiranniek oplichter was arme drommel die wel eens iemand het leven spaarde, maar ja... (lastig vol te houden) uiteindeliijk een inspirerend carriere-voorbeeld voor Twan Huys, door de netmanager op NPO-podium gezet. 🤔 ...zoiets. 'Ploertje Bul maakt jong publiek rijp voor mafiastaat?'
 
Caitlin zou polemiek brengen onder columnisten als zij daar gelezen werd en welkom was. Dat zou tot debat op niveau leiden, niet vanwege haar mening maar om de welbegrepen feiten, verbanden en inzichten waarmeee zij tot waarnemen en denken aanzet, geen feitenvrij geloof.

Als een dissident wordt gevraagd in een programma te komen dan wordt deze vaak afgebeld ten faveure van een mindere spreker waar een 'media-darling' beter bij afsteekt. Qua kennis en helderheid zou die anders als een keizer zonder kleren te kijk staan. De dissident heeft met veel moeite kennis vergaard langs ongebaande paden, wars van het zgn Overton venster van geaccepteerde gedachten en kan de zaak doorgaaans vanaf de grond onderbouwen, dat is van een andere klasse. Ons imperiaal media-regime marginaliseert dat genre uit lijfsbehoud. Gaandeweg ontstaat een kennis-tweedeling waarbij burgers, u en ik, zonder dissidenten zouden achterblijven, onwetend en onkundig - terwijl kennis (en macht) in feite toenemen.

Is haar stuk toegankelijk, en prikkelend? Ik ben benieuwd.

Sunday, November 03, 2019


Banking 101

'lending' from the bank is 'selling a security' to the bank
(in bank terms)

the bank-loan is "registered" in your account - not 'transferred' as we tend to think. (the bank creates the loan from thin air and it disappears upon repayment)

when you 'deposit' your money in your account, you LEND it, that money is for the bankers to speculate with, all they wish.  (no 'sale of a security', no bank-ownership to you for your loan)

all is well with the economy when banks lend money, if this money-creation serves wealth creation

otherwise, when banks lend for the purpose of a purchase (financial transaction), there will be 
 • inflation
 • growing inequality

banks banks banks, when they fail we must bail

big banks use a foreign address since 1688 - the City of London
big banks reign supreme
the City of London (Corporation) is not a part of the UK or the EU, it has no democratic elections 
the City, is that a sovereign non-state feudal entity?

who own this entity, the City of London?
does an entity like City of London, the Vatican or Washington DC have a seat in the UN?


Woke Economists:

Robert Jameson

Dirtk Bezemer Debt
van Houts (Ons Geld) met Ad Broere
J Edward Griffin - FED monopoly creation 
James Corbett WW1 - empire in the 20th century


more:
Paul Craig Roberts
Yannis Farouvakis 
Richard Wolff
Nick Hannauer
Mark Blyth
Ewald Engelen
Henry George

Tuesday, June 11, 2019


Neoconservative

Who needs them, the war party?


Neoconservatives appeared in the State Department in 2001, the year the 'War on terror' was proclaimed and the Patriot act was adopted five weeks after 9/11. Despite the change promised by Obama in 2008 neocons still occupy about 8 of 10 seats at the Department of State where empire is built. Members of this supremacist ideology are proponents of "rebuilding America's defenses' and 'A New American Century'. They heavily influence US foreign policy - as if they have been elected.

Remember that when it comes to foreign policy, the neocons are always wrong. They’ve been so remarkably consistent in this for so long that whenever there’s a question about any narrative involving hostilities between the US-centralized power alliance and any other nation, you can just look at what Bill Kristol, Max Boot and John Bolton are saying about it and believe the exact opposite. They’re actually a very helpful navigation tool in this way...

follow Caitoz

Basisinkomen 

voor economie en samenleving


De scheefgroei in inkomens lijkt een pad te volgen naar verregaande tweedeling en het begin van een feodaal monopolistische toekomst. Piketty's roep om progressieve vermogens belasting heeft geen resultaat gehad. Zullen we dan maar beginnen bij een algemene voorziening die midden- en lagere inkomens zal opkrikken en versterken?

De scheefgroei is ingezet met het stagneren van alle inkomens rond 1975 en de opeenvolgende spurts van hogere inkomens vanaf 1985. De trend naar tweedeling werd zichtbaar voor kenners (zoals oa Jan Kassies) in 1995. En vanaf 2000 namen de zeer hoge inkomens een enorme vlucht, zo groeit de kloof.Tot 1975 groeien zowel inkomens als de productiviteit gelijk op, tot een verdubbeling tov. 1945. (zie hieronder)  Sinds medio 70-er jaren is echter, zoals gezegd, in grote lijnen de koopkrachtontwikkeling losgeraakt van de productiviteit en ruwweg gestagneerd in verschillende Westerse landen. Een (laatste ) compromis aan middeninkomens was 't door Paars gegund privilege om mee te mogen delen in vastgoed waardestijgingen door het faciliteren van het huizenbezit. Sinds 2008 is de koopkracht voor midden lage inkomens op veel plaatsen dalende.

Toch zijn er ogenschijnlijk veel verschillende dingen gebeurd sinds de jaren zeventig, zoals de broekriem aanhalen ivm de oliecrisis /petrodollar, het loonmatigen tbv. investeringen, het dereguleren en liberaliseren, afbreken sociale instituten voor de efficientie, verlagen van progressieve belasting voor  de groei, financialiseren van het hele leven zodat mensen konden blijven consumeren, gevolgd door de bankencrisis die werd opgevangen door armoedebeleid voor burgers; een informeel einde van het vrijemarkt-kapitalisme. ('socialisme voor bedrijven') Niets hielp, alles liep precies verkeerd voor de burger ten opzichte van de productiviteit die immers rustig en gestaag bleef toenemen, juist door al die economische slogans. In Frankrijk pikt men dat niet meer (gele hesjes) sinds 2018, na invoering van milieutaxen die juist weer de gewone man treffen, en in Italie ging het roer om.

Het is een taak van de Regering om de ongeljkheid in de samenleving te beperken. (Grondwet, Art 20). De regering faalt daarin echter al zo'n vijf en veertig jaar. Zijn de mensen niet in staat hun regeringen ter verantwoording te roepen?
Ipv. het Referendum te ontwikkelen zoals de bedoeling zou zijn, hebben we tegen de stemming in het laatste referendum in, de geforceerde ondemocratische invoering gezien van een massa-surveillance infrastructuur dat ruwe data aan oa Israel levert en ook massa's dat aan de five eyes doorspeelt (Westerse partners).

De sleepnet-wet is een deel van de 'turn-key tyranny' volgens klokkenluider (/politiek vluchteling) Edward Snowden. De uitvoerende (geheime organen) van deze wet bleek vorig jaar inderdaad door haar vijf toezichthouders niet aan afspraken gehouden te kunnen worden. Daarmee zijn zowel de democratische weg als de maar opstandige weg (verzet) naar een rechtvaardige lotsverbetering langzaam onbegaanbaar aan het worden.
En wij snappen er weinig van, we gaan braaf als Bruintje Beer opnieuw een poging doen om met de juiste argumenten betere plannen te ontvouwen. OBI.
Onderwijl doet premier Rutte andere zaken. Enkele zaken kwamen aan de oppervlakte voor de krantenlezers met een goed geheugen:
 • Geheimhouding van JIT Onderzoeks-conclusies werd overeengekoemen met Kiev (Ukraine), na de MH17-ramp, met een veto voor deze verdachte (staat).
 • Geheime belastingplannen met een anonieme gesprekspartner maakte de premier direct na de formatie. 
 • Geheimgehouden werden de Klimaatstukken voor het debat, voor Prinsjesdag.
 • Isis-weduwen toonden aan, middels een WOB verzoek aan Ministerie van BuZa, dat de premier met ons belastinggeld in het Geheim gematigde Syrische gemeenschappen helpt uitmoorden en tiranniseren door het financieren van aan Isis-gelieerde Salafistische terreurgroepen en hun huurlingen / moord-hulpen.

  Officieel antwoord hierop kwam na ruim een half jaar vorige maand, dat "de BuZa ambtenaren een cursus zullen krijgen in het omgaan met Staatsgeheimen". Ja heus, Nederland voert een 'Geheime Oorlog'. Uiterlijk beducht op misstappen van haar onderdanen maar beleidsmatig (realistisch en met gevoel voor hoofd en bijzaken) heimelijk in de weer om een stroom vluchtelingen van de ene te ontwrichten samenleving naar de volgende te creeeren.
Met zoveel verdekte en verdachte agenda's van de privatiserende overheid kan de (consequent!) onjuist verlopende inkomensontwikkeling geen toeval te zijn. De grafiek boven impliceert beleid. Anoniem en vasthoudend beleid van de ene regering op de andere. Waar komt dat beleid vandaan?Hoe zie je dit? Hoe gaan we daar mee om!?   
:-/  Michiel

Friday, May 04, 2018https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2229222-persconferentie-met-getuigen-douma-schaadt-onderzoek-opcw.html 

Halbe Zijlstra werd gestraft, maar de leugen regeert door. Hier de Staats omroep met misleidende propaganda. Dat is wat deze NOS - Nieuwsuur pagina voorstelt. Elke zin bevat niet ten eerste wat je moet weten maar precies wat je moet denken. Het lukt Nieuwsuur de argeloze kijker of lezer binnen één denkraam te houden, eventueel angstig, wantrouwend, of geïrriteerd, en niets te doen begrijpen. Onopvallend wordt onze eigen rol in het buitenland getrivialiseerd als een vanzelfsprekend niemendalletje. (bombarderen, prima toch?) Vanaf de eerste onnodige aanhalingstekens in de titel (rond het woord 'getuigen') tot de laatste beschuldigende zin is er sprake van misleiding, kleuring en contextuele weglatingen ter grootte van een leugen. Nieuwsuur blinkt uit door gebrek aan nieuwsgierigheid, wederhoor, bescheidenheid en integriteit. Dit hoofditem is tactisch opgehangen aan het relaas van één man -- een spreekbuis uit het Engelse militair establishment -- zodat Hilversum (dwz. NOS directeur Marcel Gelauff) de luxe heeft zijn handen in onschuld te wassen terwijl opnieuw het publiek onkundig blijft van de belangrijke zaken die hier, dicht onder het oppervlak, verscholen liggen. - Dit staat niet op zich, zie bijvoorbeeld http://goo.gl/NPihFE

Doordat Nieuwsuur een onthulling presenteert als "sabotage" (van Rusland) zal men in den lande dus niet gauw doorgronden wat er aan de hand is. Wat flauw denk je dan, klopt weer niks van, rare snuiters, etc.

Eenvoudig en voor iedereen zelf te controleren werd in Den Haag aan de OPCW bewijs geleverd van de grove misleiding waarmee de Syrische regering werd belasterd via tweet-beelden van Isis terreurgroepen van een zogenaamde gifgas-aanval in Douma (Damascus, 8 April 2018)  die in scene was gezet. Dit is door allerlei onzorgvuldigheden zo helder als een komische scetch. En dat is niet eerste keer. Deze herkenbare elfjarige jongen, prominent in beeld, kwam zijn identiteit en zijn gezondheid tonen bij de OPWC het VN orgaan voor controle op chemische oorlogvoering. De 'aanslag' werd reeds op 14 april vergolden door bommen van Trump, Macron en May. Dat geschiedde zonder enig onderzoek vooraf ter plaatse, een méér dan protocolaire overtreding (een misdaad / agressie-oorlog) die Nieuwsuur destijds al niet boeide: 'daar wordt verschillend over gedacht'.
 
Door dit nepslachtoffer te tonen zag de pers die niet naar Syrië afrijst (oa. omdat de verzekering dat erg duur maakt) dat hier sprake is geweest van een zgn. 'valse-vlag operatie', een militaire misleidingstactiek die regelmatig wordt uitgevoerd door de onverdraagzame Wahabi-Salafistische huurlingen, door de NOS genoemd 'de rebellen' (gelieerd aan AlQaeda, Saudi Arabië, CIA) met als doel interventies tegen Syrië uit te lokken - en die onze militaire aanwezigheid 'legitimeren'.


Niets gebeurt zomaar. Dus hoe zou Assad de bewapende bevolking die hem volop steunt kunnen blijven vermoorden zoals wordt voorgesteld (vorig jaar in Al-Sheikoun nu in Douma) zonder logica, zonder noodzaak of nut, in tegendeel, èn president blijven? Dat is niet aannemelijk. En dat terwijl we helemaal geen waarnemers daar hebben en voor informatie zijn aangewezen op die 'rebellen'. Hoe kan het dat wij allles beter zouden weten. Dat is ook niet geloofwaardig.

De komische nepaanval (gelukkig zonder echte slachtoffers) in Douma kwam nagenoeg exact één jaar na een  vergelijkbaar incident (Al Sheikhoun) nabij Idlib in het Noorden van Syrië. Dat werd ook niet onderzocht en dat riep ook die grensoverschrijdende agressie en destructie op (van Trump). Hoe is dat voorstelbaar eigenlijk, voor een humanitair georiënteerd machtsblok om een land aan haar grenzen, een land met 23 miljoen inwoners dat voor de helft is verwoest door een spinkhanenplaag van onverdraagzame jihadi huurlingen uit Golfstaten, om die nog even een pak slaag te geven met een bommenregen, zomaar omdat het kan of omdat dit land niet aan onze (Washingtons of tel Aviv's) leiband loopt. Voor de 'gematigden' in Syrië kan het niet bedoeld geweest zijn want die werken zeker niet samen met dergelijke 'rebellen' (kindermoordende hoofdhakkende onverdraagzamen).

[Een controversieel en onaannemelijk aspect van deze aanklacht is, zoals gebruikelijk tav. Syrië, dat er anomieme getuigen zijn en geen bewijzen. Zo'n misleidende smaadcampagne kan jaren onopgemerkt blijven bij een groot publiek daarom is het goed om veel aandacht te besteden aan de integriteit van onze nieuwsbronnen.]


Aldus toonde dit voorval opnieuw een patroon van onverschilligheid ten aanzien van aantoonbaar goed te onderzoeken feiten. Dat begon ook op te vallen in de behandeling van Skripal zaak. (Waar zijn de Skripals en wie, wat, waar en wanneer is het nu eigenlijk gebeurd?) Of na de MH17 ramp. Het is die onverschilligheid waardoor de Syrische invasie van maart 2011 (door huurlingen met hulp van een lokale sekte) en de lange Syrische strijd tegen terreur gehuld blijft in de nevel van een 'Arabische Lente' en een gecompliceerde 'burgeroorlog'. Hierin spelen de media een belangrijke rol. Het ware drama van de 11 miljoen ontheemde Syriërs (merendeels in het land zelf opgevangen, in regeringsgebied) bleef verborgen, we gaven Syrië zelfs een boycot, geen enkele steun om hun humanitaire probleem te helpen beteugelen, terwijl dat gigantisch is tov. problemen waar wij jaren van slag van zijn. We spraken over vluchtelingen van Assad, die opgevangen moest worden, maar nooit eenvoudig over Syrische 'slachtoffers van terreur'.

Deze Nieuwsuur pagina en de Engelse deskundoloog (Hamish de Bretton) zijn het waard om even bij stil te staan: 'je kan wel zien met mijn ervaring' zegt hij, 'dat moet een gifgas aanval zijn', ...dat ziet hij van een twitter clipje. Kennelijk nooit van theater en visuele effecten gehoord. Zo deskundig is die man maar NOS kon géén deskundige vinden om die deze elfjarige 'getuige' op het clipje te herkennen en te constateren dat er iets niet klopt aan het verhaal (een mislukte valse vlag aanval) dat 'onze' bommenregen zou legitimeren. Je hersens en je ogen gebruiken en dat tegelijkertijd nog wel, dat valt niet mee voor Nieuwsuur. Dus zet Nieuwsuur deze 'Expert' erop. Die ziet het van afstand allemaal beter heeft geen moeite met onderzoek via een clipje uit de koker van de minst betrouwbare bron (een Jihadi terreurgroep gelieerd aan AlQaeda). Liever dàt dan de werkelijkheid erkennen, een kerngezond gifgaslachtoffer dat voor je staat. Nieuwsuur begrijpt het niet en noemt de getuige dus 'getuige' ...tussen aanhalingstekens.


Bekijk het nieuws ook eens door zoektermen te gebruiken (bijvoorbeeld "douma opcw the hague 11 year old")  http://goo.gl/96e87r
Dit levert resultaten met meer 'ongebonden' bronnen dwz. niet alleen media die verweven zijn met het MIC (militair-Industriële-financieel-media complex). Het NRC bijvoorbeeld heeft tegenwoordig de Navo in haar statuten staan, is niet meer de 'slijpsteen voor de geeest'.

Nederlands commentaar en nieuws van buiten de mainstream media:
http://bilkopnosjournaal.blogspot.nl
http://novini.nl (otnstaan in christelijk milieu)
http://dlmplus.nl (sociaal democratische signatuur)
meer bronnen hieronder bij 2018!Tuesday, February 27, 2018


...Is Eva Bartlett credible?  Quora

Eva Bartlett's border crossing journalism showed at long last the people’s perspective of the Syrian war against terrorism. Bartlett talks figures and proportions, and expands your desk research with facts that she documented as a witness on site. Her stark observations have upset an entire media industry. But she engages in dialogue, and she documents her observations in detail; a stress test for integrity and coherence. Bartlett is outspoken about social injustice and inaccurate media. Her engagement and candor can be seen as a bonus.

A heretic or partisan journalist will be challenged and has to work harder. Taking a position means you welcome the scrutiny of critics and it enables a reader to find opposition and do more effective fact checking. Bartlett has exposed a tradition of lazy research and poor journalism in prominent mainstream-media, but now she seems to be subjected to a smear campaign for lack of a better argument. Observe her fact finding ability and analysis, while she politely shatters a bastion of pretentiousness.Compare this well-documented single engine press mosquito to a corporate newscaster from CNN where fact-checking is often entirely absent, as the news is served as it was delivered by media affiliates or special interest groups - often through an uneducated mouthpiece or an establishment associate. (Who knew for instance Mrs. Amanpour’s married a government PR-man? That Anderson Cooper was affiliated to the CIA? That Murdoch himself has a stake in occupied Golan - co-owning mining firm Genie. Who’d thought state agencies took a deceptive role qr.ae/TUTNE7.)

Mind you, a free press is free to ignore the truth. A free market does not guarantee a balanced and relevant flow of information to the public especially if the public is the product. Or when most media share the same (co-)owners. Our corporate media have often parrotted the War party (Neocons), and their co-owners in the military-industrial complex. That is how the Iraq war could be waged on faulty intelligence and little debate, according to regretful WashPo and CBS journalists (2004). That is not a thing of the past apparently.

Bartlett’s on-site reports have countered the prevailing media narrative which has been leaning on assumptions, hearsay and crafted myth. Her determination to go off-limits to document the facts, and her measured nuanced choice of words seem to reveal a passion for truth. What is credible or not credible was explained by Bartlett herself when she scoured a media colleague for ‘'Building conclusions on allegations citing dubious and unknown sources, time and again.. One, two times maybe, but every time? Not Credible."


I’d say, hats off for a courageous investigator who has turned on the light on an issue littered with deception, perhaps as complex as the Vietnam war was in the time of ‘the Pentagon papers’ (1971).

Saturday, February 24, 2018

Halbe Zijlstra wordt gestraft voor slecht liegen.

Maar de leugen regeert door. Dàt zou bestraft moeten worden.

Haatzaaien, oorlogshitsen, smaad, het is allemaal vaste prik in het politieke spel. Passief agressief.

Het is de oppositie die de maat wordt genomen. Kadaver-discipline heerst nu alom.
De regering blijft ongemoeid. Stockholm syndroom. Zwakke kamer, dociele media.

Ongemoeid blijven de informatieverschaffers die veroordelen zonder te verantwoorden ,zonder te informeren, zonder wederhoor te geven of onderzoek te doen, zonder helderheid te geven, geen rekenschap, regeren over de hoofden van betrokkenen. (dicteren)

Volksverlakkerij, het is niet verheffend. Noch hoopgevend voor de nieuwe generatie. Zie met welk gemak Hubert Smeets met z'n praatjes wegkomt (het zijn één-tweetjes met wie bij NOS aanschuift) Owh hoe de meningen telkens aan de feiten voorafgaan. - en de meerderheid erin trapt

https://www.youtube.com/watch?v=seaUABeX8Wc
https://www.youtube.com/watch?v=BA-UWk64S2o

Wat zag het journaal er nog goed uit in 1999, was vergeten dat op 31 december Poetin aantrad.Tuesday, January 16, 2018


Kennis vermeerdert door het vergelijken van conflicterende inzichten. De taak van de politiek en de media zou moeten zijn om voor die kennisvermeerdering een optimaal, aantrekkelijk sociaal platform te bieden. Het beste komt naar boven in een sfeer van redelijkheid, humor en beschouwing. Om alternatieve media-bronnen te delen èn te beoordelen op 'factfullness' en mijn indruk van integriteit te geven, ben ik op G+ ooit een overzicht begonnen genaamd New News (een Westwind rubriek, sinds 2012). Een greep daaruit heb ik hieronder in een lijst gezet met een toelichting. Dit is bedoeld als mijn nieuwjaarsgroet, een hulpje om onze mythomane media voor te blijven zodat je niet ongemerkt van de werkelijkheid vervreemd. (wir haben es nicht gewusst) Want uitgerekend die gevestigde media met de mond vol over nepnieuws zijn zelf zo vaak de hof-leverancier ervan. Een veronderstelde fake-bubble op sociale media die in maart 2018 met censuur bestreden gaat worden (een spam-box was te geemancipeerd) bevat ook de 'wisdom of crowds' - een platte organisatie waar 'gesocialiseerde bijdehandjes' kennis kunnen delen en leren op niveau - dwz. met aandacht voor conflicterende inzichten.'fake news, that's so 2017'


Geloof mij maar niet. Dat is de betere houding. Neem wat ik hier schijf in je op, maar neem niets zomaar aan. Ook niet van de krant. Reken er niet op dat de krant zal brengen 'wat u moet weten'. Misschien werkt de markt niet (meer) zo. Misschien ben je als lezer een product dat zoet gehouden wordt met uitgelezen nieuws. Waarom geen bespreking in de belangrijkste kranten van de Dutise bestseller 'Gekaufte Journalisten' over integriteit in de media, waarover ook journalist Hannson kan vertellen uit Deens perspectief, of presentatrice Janneke Monshouer over wat de NOS niet uitzond. Waarom niets in krant over dat mediakartel dat Trump (de 'pie-piper' / Republikein) aan de nominatie hielp onder de regie van het Democraten team van Hillary. (...) Wie zou geloven dat de gedrukte media in Rusland (een 'dictatuur' nietwaar) voor een groot deel (~20%) in Westerse handen zijn. En dat ondanks de sancties tegen Rusland. Dit nav. de mogelijke verkiezings-beïnvloeding een onbewezen aantijging van een club die er geen moeite mee heft dat het zelf verkiezingen heeft beïnvloedt in 70 landen. (is dat nog volgen of is dat maken van nieuws) Wie zou denken dat groot-mediabezitter Murdoch zelf financiëel belang heeft bijvoorbeeld bij de chaos in Syrië waar zijn krant aan bijdraagt door de meningen van bewezen onbetrouwbare bronnen als feiten door het nieuws te mixen. 

Geo-politiek volgt de media: De interventie in Irak (2003) was achteraf gezien mogelijk geworden dankzij een misleid, bang gemaakt publiek, door het ontbreken van kritische berichtgeving over valse rapporten van overheidsdiensten. In 2004 volgde een mea culpa van de NY-Times en NBC. Maar tijdens de interventie in Libië (2011) bleek opnieuw medeia misleiding de doorslaggevende 'enabler' van een humanitaire ramp. Rusland en China hadden die no-fly (-'U die') zone boven Lybië nog nèt gesanctioneerd (tot hun spijt) en daar ging een onafhankelijk land ten onder dat een welvaartsmodel en toeverlaat voor Afrika was). Verdraaien, en vertellen van de halve waarheid kan sindsdien als een gouden standaard beschouwd worden waar het gaat om Industriële belangen zoals de Navo in leven houden, en de doelstellingen van een oorlogspartij de zgn. Neoconservatieven die sinds 9/11 het State Dept domineren (dat gaat vnl om geopoitiek mbt. Syrië, Iran, Rusland, China). Toeval of niet, het NRC waar ik ooit graag voor gewerkt heb, heeft haar oude slogans helemaal afgedankt, NRC is niet meer ...'slijpsteen voor de geest'. Niet meer 'voor wie de nuance zoekt'. Noch 'wat u moet weten, níet wat u moet denken', nee. Blanco.

Alle partijen in een conflict maken propaganda voor hun eigen gezichtspunt. Propaganda kan uit leugens bestaan, maar even goed uit harde feiten, uit ware beweringen.Het gaat er om hoe eenzijdig de berichtgeving is. Welke info wordt herhaald? Welke berichten worden weg gelaten?Door de sturing van de berichtgeving op frequentie en omissie schep je een wereldbeeld dat in jouw eigen voordeel is.Ze doen het in Beijing, in Moskou, in Washington en in Amsterdam.En bijna altijd te goeder trouw. Omdat ook het wereldbeeld van journalisten op die manier is ontstaan.Een goedwillende burger - alleen de allerhoogste elites willen oorlog - moet dus de media van beide partijen in een conflict tot zich nemen.Er zit echt niks anders op.


Ik stel dus voor, Denk voor alles zelf (niet uitbesteden) - en controléér. Recherchéér. Zoeken en Vinden is nooit eenvoudiger geweest. Volg zowel de berichten als de boodschappers. Klopt het verhaal? Hoe luidt het tegenverhaal. (Horen we dat wel.) Wie heeft hier belang bij. Wat is niet logisch? Hoe zorgvuldig is men. Wat zijn de argumenten / wat zijn de aannames. Wat is controversieel maar blijft onweersproken? (en waarom dan) Wie antwoord wie. Wat is de geschiedenis. Hoe is hun 'track record'... etc.

'Schuw geen komplot.' Denk als een rechercheur, realistisch. Denk als een Sherlock Holmes, als Clouzeau, miss Marple, Colombo of 'die Alte'. Machiavelli wees er op dat niets toevallig gebeurde in de politiek en dat er niets gebeurt tenzij er een gelegenheid was en een belang. Zeker, lang niet alles wordt in openbaarheid gepland, zoals een testament, een zakenplan, een verkiezingsstrategie, al die dingen en veel meer vallen dus onder de definitie van <> - elk plan in besloten kring.
Een nieuwe dimensie in besloten (komplot) informatie dient zich aan als onbetwiste feiten die door deskundigen zijn geopenbaard alsnog als door een onzichtbare hand geleid via verschillende media eensgezind zwijgend afwijzend, de-facto tot een (publiek) geheim terugkeert.

Vol met weetjes en columns met meningen is onze krant. W
aarheidsvinding is dungezaaid. Dat moeten we opnieuw leren appreciëren. Vrijwel e
k bijwoord of kwalificatie is af te wijzen in een non-fictie stuk. Feiten, gebeurtenissen, mechanismen en logica eerst. Geen relaas meer aannemen dat steunt op labels, identiteit, autoriteit, legende, gewoonte, horen zeggen, gezond verstand, en het hoge woord ...of de goede naam en de knappe kop zoals Richard Feinmann het zelf uitlegt in deze korte lezing over het vinden van wetenschappelijke waarheid, een mooie les die eigenlijk overal opgaat.  (wetenschap is leuker met Feinmann, mijn ultieme natuurkundeleraar)

  
2018: facts first!


Maar, vraag je je af, kunnen onze vertrouwde media, van de Groene, NRC, Guardian tot de NYT of de 'WashPo', systematisch ons verstand tarten met bepaaalde misleiding en wegdraaien van belangrijke zaken? Is er dan geen competitie met alternatieve media die belangrijke zaken toch naar voren brengt, het kartel breekt en het groepsdenken tegengaat? Reikt 'de macht', de spin van oligarchen tot in de redactie? Controleer uzelve èn Webster Tarpley hier bijvoorbeeld (3:00 min) over iets dat men moet weten. Professor Cees Hamelink (en anderen) in 'waarom de media de waarheid niet vertellen' (lezing) hebben de mechanismen onderzocht. Klassiekers: manufacturing consent en coersion-free censorship (Chomsky en Herman - vijf-punts 'institutionele' propaganda, een studie uit de jaren tachtig). Ook niet in de media: de dynasty's raid on the press (Oscar Callaway, 1917) en de Staat's greep op media (Ulfkotte, Gekaufte Journalisten, 2015). Hier bijvoorbeeld een mooi, ietwat gekleurd overzicht en een actueel bericht hierover uit the Intercept (Glenn Greenwald).

Zoouden de mainstream media gezamelijk als een ideologisch kartel kunnen optreden, als één politiek pincet, een para-militaire voorhoede die geschiedenis schrijft? Zonder de mechanismen van de macht en de media een b'tje beter te leren kennen zal dit alles ongeloofwaardig lijken. Iedereen is vrij om te schrijven maar slechts de redacties, hun handlers en (meer en meer neoliberale) eigenaren bepalen natuurlijk wat er gedrukt wordt - niet van stukje tot stukje maar van algemeen beleid.  

there is a system in the madness...Je dacht even dat Blendle een goed idee was, en dat viel tegen? GoogleNews is al een stukje aardiger en wat minder triviaal, èn gratis. Leuk (regionaal) nieuws. Maar op één been kun je niet staan.

Doe je voordeel met dit mandje alternatieve ('alt') media! Hier heb ik (nog) geen fake tussen gevonden. Maar wetenschap is nooit af. Media die onafhankelijk en kritisch staan tov. de macht / de 'powers that be' zijn hier bij, herkenbaar aan een ruimer spectrum aan informatie en opvattingen dan je vindt in de MSM - de mainstream media, en onafhankelijk van de zgn. 'preferred narrative' (veiligheidsdiensten schrijven er aan mee), en de over-bekende invalshoeken (die voor u belangrijke aspecten kunnen overschaduwen) is dit misschien wel 'the best of Fake News'!

Opgepast want deze 'msm-ontwenningskiosk' (hieronder) gaat niet om een bepaalde méning, een moraal of politieke kleur maar om allerlei bronnen die Feiten èn Perspectieven brengen die onze 'repressief-tolerante' media doorgaans negeren. (...ja ok mijn voorkeur 'n beetje vooraan), maar die onmisbare ingedienten hebben om bijvoorbeeld de mechanismen van de macht te begrijpen.Heel makkelijk proeflezen wordt het als je alle onderstaande alternatieve links kunt openen in tabs (in één browservenster) met 'open all in tabs' (of zo), zo dat je kan bladeren als in een kiosk. Deze waaier van MSM- alternatieven, is Uw Eerste Hulp bij desoriëntering, is de begaanbare korte weg uit die echokamer van onze gevestigde (neo-liberaal) uitgekochte media bubble, dat psychisch laboratorium waar de grenzen aan het waarnemenen en begrijpen systematisch worden overschreden. Perception Management, 'Ignorance Engineering', de Culturele Deprivatie, Social Engineering ...het is een vak. De bescheiden beginslen van 'propaganda en ppublic relations al lang voorbij. De historie ervan gaat terug tot de prille dagen van 'manufacturing consent' (1918) door Lipmann en Bernays en de uitvinding van 'Government by Journalism' door de lucide bevlogen media innovator William T Stead die zijn inventiviteit deelde met de Milner groep en Randolph Hearst en met Titanic verdween. 

 • off-guardian echte concrurentie op msm, is bijna uitsluitend in de marge 
 • KnowMorenNews met Alan Green (zoek op)
 • Max Igan
 • blikopnosjournaal goed geinformeerde blogger blaast stoom af  
 • cafeweltschmerz gesprek, herstel-journalisme
 • novini wekelijks, dagelijks, geopolitiek onderzoek en reportage

  Ook anderen hebben
  zoals ik hier, bronnen verzameld om u langs de eerste klippen, desinformatie en valse profeten op weg te helpen op onbekend terrein, louter om al die leuke, respectable en onafhankelijke maar onbekende dus onbeminde stemmen wat beter toegankelijk te maken. Alt source META list / lijsten:

Blog / Krant (.nl)
regelmatig


Karskenstimes Karsk (/de Pers) unplugged, met oa het NOS-zwartboek

Stanvanhoucke ex-vpro, vara, stad journalist; 'wat media doorgaans verzwijgen'

WillyvanDamme  weet alles ('EU sponsort Isis') / herdersblog over WvD 

delangemars-plus open blik op sociaal nws & opinie (auteur R Vellekoop)

 

karelvanwolferen  UVa, ex-NRC/Japan politiek econoom 'het atlantisch geloof'

cafeWeltschmerz olv George v Houts, Wim Middelkoop, Arno Wellens, eva

followthemoney FTM ​Eric Smit onderzoeksblad, (deels betaal-site, niet altijd kritisch)


JoostNiemoller oa ex-Volkskrant (te) verguisd, essay dat staat: doofpot MH17
 

thePostonline tpo.nl broer van het serieuzere FTM (maar geen Geenstijl

 

 Onderzoek / Thema .nl

oorlogisgeenoplossing van prof K van der Pijl (also: comite waakzaamheid)
 

irmaschiffers met bv Hamelink | Monshouwer (oud NOS-anker, 'geschokt')
 

boublog van mr dr Boudine Berkenbosch, wat klopt dat er niet klopt 
 
socialeDatabank wat nog immer niet klopt (Nederland) van drs R Brockhus


  Internationaal news - views
regelmatig


21stcenturywire

US / UK daily news and commentary, rejects the left/ right paradigm  about

Off-Guardian (uk)
repliek​ en nieuws 
(Vaska Tumir, ...) 'because facts really should be sacred

Medium (us)
Happy go lucky independent essay-ists


Fort-russ (ru)
Daily with the syncretical (reconciliating) view on the world  about 
RT.com

een Russische BCC-world
news and views with sane (but loud) Peter Lavelle, passionate Abby Martin, cynical Larry King, keen Sophie Sjevernadze, brilliant Max Keiser. 'question more'

Newsbud.com
(ja)
whistleblower Sybil Edmunds (onthulde 
9/11 State dept collusion), met oa Corbett, news - views. about

James Corbett historian. Prolific documentary maker. Eg. the WW1 conspiracy (YT) explains the 20st century in an  novel way.

Zerohedge  


The Saker an outspoken activist Russian American ex Red Cross and intel operator Geneva

Know More News with Adam Green (YT, knowledgable)

Morphonius Blackstone intelligence  (Y,T honest patriot and  historian commentator against the War party)hie met Edward J Griffin die het ontstaan van de FED beschreeef in The Creature of Jeckyll Island'

Consortium news  (us) since 1995 legendary Robert Parry (ex-Ass. Press / cia) against silliness and propaganda

RussiaInsider (de)
antwoord van Duitse expat Charles Bauer
 (crowdfundedtegen monomanie v msm)  about 


Strategic-culture
Eurasian / world policy comment doubt, argue and perfect
about   

Mint Press
(us) indep watchdog foreign policy (
TruthOut, CommonDreams partners) about
 
dewereldmorgen (be)  

dagelijks, België /wereld, 'de wereld veranderen begint bij de media' about


LONGREADS (top of the bill)

Washingtonsblog  (us)    
outstanding insiders, candid and complete (all refs), Eric Zuesse, Robert Parry, ..

New Eastern Outlook
(academia ww)

with William F Engdahl (Princeton) and others

Globalresearch
(ca)        
reliable /
daily / alarming library, of prof. Michel Chossudovsky: about 'privatization of politics', 'ignorance engineering'

Wiklileaks                  
must see beheind the scenes, leaks
organized, search familiar names or type 'pi-piper' (for 2016 election fraud), accessible raw material to connect dots and make news of)  

Voltairenet.org (fr)         
non-aligned press groups about international relations -- with Thierry Meysan

Sott.net (us, fr)          
alt news research fr us world, 150 intl editors since 2002, reprints + long articles + database, daily, weekly, no ads  -- with Arkadiusz Jadczyk, Wisconsin

theNation (us)          
 US world weekly daily, anti war, labor  

https://electronicintifada.net
https://www.truthdig.com

Foreign Affairs (us)
the CFR (Council on Foreign Relations) journal is above msm's 'preffered narrative' like a cookbook is above the menu! So here you'll read: US' 'proxy war' in Syria (not 'civil war'). ;-)

Google nieuwsja
vergelijk mainstream media / msm
- (selectie uit deze per definitie onbetrouwbare bron)

disinfo.com since 1996!  'if you have a difference of opinion, we welcome it' :)  about
   Indispensible heretics


Paul Craig Roberts  (us)
ex WSJ collumnist, ex-Secretary of the Treasury
, Reagan insider, now realist / progresssive outcast

Caitlin Johnstone  (au) awake young independent commenter 

Stephen Cohen  (us)     
the Hill's main history advisor on Russia / Europe, until fact-free Neo-conservatism took over 2001, 

William F Engdah(us)    
Historian, ('empire of illusion') Princeton NEO -- follows up history of Carol Quiggly (CFR) / Barnes

Kees van der Pijl  (nl) 
'Permanent Counterrevolution" theorist, Collumns: Awake -- New: Surveillance Capitalism and Crisis' (2018)

Karel van Wolferen  (nl)
hoogleraaar / politiek analist ex-NRC: 'Japan onderging stille coup'

David Steele  (us)  
...the predicate 'ex-CIA' sounds suspicious? Steele may be a (remarkable) exeption  

John Judge (us)                   
An intriguing fountain of insights, grown up IN the Pentagon, Vietnam war historian -- activist (1948-2014) 


Glenn Greenwald (br)    
expat since
Snowden scoop (wrapped in Bezos' treacherous 'the Intercept') still good, works in exile

John Pilger (uk / au)                  
ex-BBC documentary maker, long tome media critic, independent political commentator


Thierry Meysan  (fr)         
Voltairenet
weekly non-aligned press groups analyze international relations.

Willem Oltmans (nl) 1925 – 2004            
nòg actueel dagboek, van de 1-motorige mug, de enige journalist die genocide op Java, jaren zestig, wèl tijdig kon duiden maar niet kon publiceren - zomaar een voorbeeld
, onmisbare dwarsdenker - banneling

Norman Finkelstein (us)   
NY sobering / enlightening critic of middle east relations and holy subculture

Jim Stone (me)                   
investigative journalist vergaand, bijna ongeloofwaardig, niet onjuist dwz grondig en onweersproken. gevlucht.

Henry Makov (us)             
historian, insider scrutinizes controversial issues, a 'financial dynasty', the FED, ... (kritici: selfhating etc) 

I F Stone  (us)  1907 – 1989  
flashback, vergelijk Korea /US /UN aug 1953 met nu: same difference!

Julian Assange (eq)                       
Wikileaks, innovative publisher opens Machiavellian reality (all except 911), a dissident in exile 

Eva Bartlett  (ca) lectures mainstream media after six years of fantasy broadcasts from Syria

Vanessa Beeley  (uk) the white helmets (oscar) hoax - draws attack by Soros' NGOs 2018 at UN

Russel Bentley  (ua / ru) Donetsk US army volunteer reports casual Ukranian genocide with diligence

Korean Haircut  (au) comedy. two Aussies curiously entered dungeons of North Korea :)

Sean Stone
Oliver Stone 
Tony Judd, Howard Zinn,
Francis Drake, Bill Binney, Ray McGovern, Kevin Ship, Chip-Tatum, Aaron Russo
Kevin Barret, Webster Tarpley, Jim Fetzer, Ken Okeefe, Eben Moglen, S Kuznich, Anthony Sutton, Barnes, John Gatto, William Blum ... to be continued... Worlds apart - Similar people
official sources independent commenters, at some distance from the West

Perzië - Press-tv I ran

Syrië - syrianews  de andere werkelijkheid (door Floor Dessing toevallig ook ontdekt)

Donbass dninews constitutie-getrouw ex-Ukraine - onafhankelijk en belegerd

Telesur cooperative progressive South America

Haaretz.com  mainstream Tel Aviv

klippen, sirenen, valse profeten

...alt-news persoonlijkheden zoals Alex Jones, Luke Rudkovski​, Michael Moore, Stefan Molineux, of Martin Vrijland - zijn miz. in de eerste plaats 'performers' die onthullingen brengen. Die verhalen kloppen meestal maar het zijn miz performers. Evenals Geert Wilders bezetten ze een hoekje in de 'markt' dat een tot zwijgen gebrachte collega misschien net ontgonnen had - hetzelfde repertoire maar met één blind vlekje (sponsor?), en soms een verzinsel (zoals platte aarde - heel knappe onzin) ter afleiding.

Bronnen zoals Noam Chomsky, Amy Goodman, Vladimir Goldstein en Chris Hedges, zijn  oprechte 'hervormers', maar ook 'gatekeeper'. Zij bepalen ze wat er op het intellectuele menu staat en uit voorzichtigheid beperken zij zich. Om hun moverende redenen zien we deze auteurs nooit rechtdoor redeneren over bijvoorbeeld JFK (22-11-63), het geldmonopolie of 9/11. Althans niet over anomaliën, de motieven en daders - die kennelijk de dienst uitmaken. Hoewel Chomsky en Herman een standaard model formuleerden van alle 'institutionele' propaganda, kan Chomsky vurig het niet-publiceren verdedigen van alle (coherent wetenschappelijk) onafhankelijk onderzoek van 911truth. Stel je voor, op een dag komt een anomieme kennis van een kennis je vertellen (zoals prof David Jones overkwam, die eigen 9/11 research publiceerde en daarna op non-actief werd gesteld) dat je je ambities moet bijstellen voor de 'common cause' en hij doet wat intimiderende suggesties om niet te publiceren. Gate keeping is (zelf)censuur. Gatekeeping van meerdere posities in een debat kan de wensen van een belangengroep veilig stellen.

Desondanks is het boek van Herman en Chomsky het 'propagandamodel', een belangrijk  inkijkje in de integriteit van media content. Elk instituut produceert 'propaganda'. Propaganda komt voort uit keuze van redacteuren door de eigenaren en andere factoren zoals adverteerders en vaste bronnen. Betrouwbaarheid is niet constant en wordt zeker niet gewaarborgd door de markt zoals ik vroeger aannam. Of iemand een neutraal jasje aan heeft doet er miz ook niet toe. De NOS, Lise Doucet (BBC) en Amanpour van CNN (getrouwd met een persvoorlichter van het US State Dept)) berichten vaak eenzijdig en gekleurd. Dan is een neutraal imago juist het allerergste. Naast de theorie is er geschiedenis over de concrete invloed van staatsdiensten, financiële instituten en andere betrokkenen (MIC, Neocons) die je niet in de krant ziet - haha. Chomsky is een uitstekende leermeester, hij durft te redeneren en veegt de vloer aan met vanzelfsprekendheden. Dan wandelt hij met je naar buiten tot het tuinhekje (de 'gate') maar dan moet je het zelf doen. (Actuele kwesties worden door Chomsky gemeden)  Chomsky: ''Propaganda is to a democracy what the bludgeon is to a totalitarian state.''.

Conspiracy researchers David Icke en Gordon Duff doen op hun manier een concessie aan de macht, en aan hun eigen geloofwaardigheid, naast kritische observaties gedragen zij zich vaak als dorpsgek. Icke spreekt serieus over 'shapeshifting reptilians'. Dichterlijke vrijheid? Zo'n concessie aan je geloofwaardigheid (de nar spelen) is wellicht beter dan het lot te tarten natuurlijk. Zoals sommige populaire en veelbelovende criticivan de macht deden zoals Aaron Schwartz (web neutrality, reddit, 'data liberation') de activist en organisator), Gary Webb (journalist), Bill Cooper (pale horse), Malcolm X (black panter), John Lennon (war is over - if you want it), Ted Gundersen (cia-klokkenluider), Phillip Marshall (big bamboozle), David Crowley (graystate, filmmaker), Michael Hastings (journalist), Dany Jowenko (sloop specialist), Barry Jennings, Beverly Eckert eva. (cruciale getuigen), Tim Tussert (critical news anchor), Traficant (openhartige lastpak), WMD-inspector Kelly, UK foreign secretary Robin Cook ('war on terror is an illusion'), verschillende boodschappers die ons voortijdig verlieten en een wat blekere wereld achterlieten.
Weer anderen zoals inlichtingen-veteraan David Steel of Ray Mcgovern (ex-cia / VIPS, intelligence professionals for sanity) of ex-diplomaat Willy Wimmer lijken geen blad voor de mond te nemen en spreken uitvoerig over operatie Paperclip, MK-Ultra, Phoenix program, Mockingbird, Gladio, Oded Jinon (Groot Israel), Psychologische operaties (psy-ops), Low intensity warfare, Pseudo-gangs, Heartland theory, Gene Sharp' s color revolution, Hybrid warfare, Monopolized private central banking, Total information awareness, permanent pre-emptive counterrevolution - termen van belang, (Macchiavelli 2.0) pijlers van de wereldorde, die onze politici waarschijnlijk moeten opzoeken.

Het is lastig onwaarheden aan te horen die zelfs niet een klein beetje aan de realiteit geparenteerd zijn. Maar het gebeurt. Liegen loont vaak, wie liegt speelt met wit. De leugen reist de wereld over voordat de waarheid zijn schoenen aan heeft, zoals Mark Twain opmerkte. De waarheid is eigenlijk niet de eerste die sneuvelt in een oorlog maar dat gebeurt ervoor, anders had je geen Vietnam gehad (daar was 'Tonkin incident' voor nodig), ook geen vernietiging van Irak ('WMD's' moesten verzonnen worden, en verkocht) en geen Lybië ('demonstranten-executies') of Afganistan (Tora Bora). De mensen houden niet van oorlog, maar sommige financiële instellingen en hun klanten kunnen er niet buiten, en die controleren via eigendoms posities belangrijke media, al ten minste sinds 1917 - WO1. De geest is namelijk plooibaar, maar ook makkelijk te misleiden. Vertrouwen is onmisbaar in ons leven maar wantrouwen blijft geboden in de maatschappij. Wat heel lastig is, dwz voor een insider, is onware beschuldigingen moeten aanhoren die de waarheid vertellen over daden van de beschuldiger zelf. De eigen misdaden worden schijnbaar witgewassen door demoniseren van onschuldigen - bijvoorbeeld nav een aanval onder valse vlag wordt een halve waarheid vertelt en hele leugens er logisch aan vastgeknoopt - dat wordt gewoon te lastig om te ontwarren voor elke buitenstaander. Dat bestaat echt en het is minder nieuw dan je misschien denkt. Orwell beschreef dat in het essay 'looking back on the Spanish Civil war':

"I saw newspaper reports which did not bear any relation to the facts, not even the relationship which is implied in an ordinary lie. (...) I saw great battles reported where there had been no fighting, and complete silence where hundreds of men had been killed. I saw troops who had fought bravely denounced as cowards and traitors, and others who had never seen a shot fired hailed as the heroes of imaginary victories. I saw newspapers in London retailing these lies and eager intellectuals building emotional superstructures over events that had never happened. I saw, in fact, history being written not in terms of what happened but of what ought to have happened."

Ook het werkje van de immens populaire generaal Butler ('War is a Racket') heeft niets aan actualiteit ingeboet sinds 1932. De media en de schaduw krachten vormen een politiek pincet dat ons 'imperium van illusies' naar oorlog stuurt.


gezond 2018! 

to you